CHORZÓW - ŚWIERKLANIEC 1.09 2018

Aktualności » CHORZÓW - ŚWIERKLANIEC 1.09 2018

J.CH.PL. J.CH Ukrainy MŁ.Zw.Europy
VERONA WRONIA PAGODA ZŁ.ORCH. Astarte Gold

NEW CHAMPION POLAND

kl.pośr.
- ocena doskonała
- lokata I
- BOB CWC
- BOG final